Sửa ổ cứng

Ổ cứng là linh kiện thiết cực quan trong đối với máy tính, nó cũng như bộ não của chúng ta, nó lưu trữ thong tin, tập tin , dữ liệu.. nếu máy bạn chạy chậm, đứng máy, giật lác, hoặc thậm chí đứng ngoài bios đó chính là hiện tượng lỗi ổ cứng.

Xem thêm